Coffee Burundi start samenwerking met Stichting IZERE

Coffee Burundi start samenwerking met Stichting IZERE

donderdag, 19 januari 2017 22:08 | Coffee Burundi

Na afronding van het project in samenspraak met Stichting ZOA heeft CoffeeBurundi voor de aankomende jaren een samenwerking gesloten met Stichting IZERE. IZERE is een stichting zonder winstoogmerk, die noch politiek noch commercieel van aard is.

Izere is bezorgd over de schadelijke consequenties van de burgeroorlog die een ernstige schending van de mensen rechten met zicht meebrengt, vooral van het recht op leven. Bezorgd over de rampzalige situatie van hongersnood, ziekte en armoede waarin zich de Burundese bevolking bevindt, gegeven het feit dat deze staat van complete ontbering vooral de vluchtelingen en de ontheemden treft,
Bezorgd over de kwetsbare groepen zoals de kinderen, de vrouwen en de ouderen die het meest getroffen worden op allerlei niveaus; gezien de fragiliteit van het huidige vredesproces en de wederopbouw van het land Burundi.

Een groot gedeelte van de jongeren heeft geen toegang gehad tot gedegen onderwijs. IZERE betekent Hoop.

De stichting heeft als doel de internationale gemeenschap te informeren over het Burundese drama en haar hulp in velerlei vormen te mobiliseren, dit door een werkelijke roep om hulp en steun (SOS) te lanceren en in het bijzonder door:

  • te informeren over de ontwikkeling van de situatie in Burundi, met name m.b.t. de mensenrechten;
  • noodhulp, voedselhulp, medicijnen en kleding te collecteren en te zenden aan de ontheemden en de andere vluchtelingen;
  • de meest kwetsbare groepen te hulp te komen, zoals kinderen, vrouwen en ouderen;
  • bij te dragen aan schoolmaterialen en het helpen van de niet-schoolgaande jeugd;
  • bij te dragen aan het vredesproces en de wederopbouw van het land middels het mobiliseren van de lokale bevolking om inkomengenererende activiteiten op te zetten, zoals productiecentra t.b.v. armoedebestrijding.

Coffee Burundi en initiatiefnemer Amped zijn heel blij met de samenwerking en dragen met overtuiging bij aan de projecten van IZERE!

Murakoze cane!

© 2023 Coffee Burundi · by Amped