Nederlandse noodhulp voor Burundese vluchtelingen

Nederlandse noodhulp voor Burundese vluchtelingen

dinsdag, 10 mei 2016 16:28 |

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft vandaag een bezoek gebracht aan het grote vluchtelingenkamp Mahama in zuidoost Rwanda. Daar verblijven nu circa 48.000 Burundezen die op de loop zijn gegaan voor het geweld in hun vaderland. ‘Dit kamp is berekend op 20.000 mensen. Maar in één jaar tijd is dat aantal verdubbeld. Met grote gevolgen voor de leefbaarheid hier,' aldus de minister die tijdens haar bezoek aan Mahama heeft bekendgemaakt een hulppakket van €1 miljoen beschikbaar te stellen voor verbetering van de leefomstandigheden.

In buurland Burundi zijn de politieke spanningen hoog opgelopen nadat de huidige president vorig voorjaar aangaf een derde ambtstermijn na te streven. Het geweld dat daarop uitbrak heeft inmiddels het leven gekost aan ruim 400 mensen. Een ander gevolg was een massale uitstroom van mensen waarvan er 78.000 naar Rwanda zijn uitgeweken. Meer dan de helft zit nu in Mahama. ‘Ik heb veel waardering voor de inspanningen van de Rwandese overheid en internationale hulporganisaties. Maar er moet hier nog heel veel gebeuren. Zo is er een groot gebrek aan onderwijs en aan veiligheid voor met name jonge vrouwen en meisjes. Er zijn te weinig veilige plekken voor hen, waardoor zij vaker slachtoffer zijn van seksueel geweld. Vandaar dat de Nederlandse bijdrage erop is gericht om met name daar verbetering in aan te brengen’, aldus Ploumen.

Los van deze directe financiële bijdrage is Nederland ook op een ander gebied van betekenis voor Mahama. Nederlandse waterexperts van het Dutch Surge Support Team hebben een plan opgesteld om de tienduizenden vluchtelingen ter plekke van schoon drinkwater te voorzien uit de nabijgelegen Akagera River. Dit plan is inmiddels uitgevoerd en heeft er ook toe geleid dat kostbare waterbevoorrading over de weg niet langer nodig is. Ploumen: ‘Het is goed om te zien dat onze deskundigen van kennisinstituten en het bedrijfsleven zo’n belangrijke rol spelen bij het creëren van dit soort basisbehoeften. Er wordt hier nu per dag meer dan 1 miljoen liter drinkwater geproduceerd.'

Het bezoek van minister Ploumen deze dagen aan Rwanda staat naast de situatie van Burundese vluchtelingen in het teken van het World Economic Forum (WEF) on Africa. Dat wordt dit jaar in Kigali gehouden. De bewindsvrouw spreekt daar later vandaag en morgen met een reeks ministers, ondernemers en ngo's uit Afrikaanse landen. De minister zal er ook spreken op het investeringsforum ‘Grow Africa’. Verder zijn ontmoetingen voorzien met leden van de Rwandese regering, waar onder president Kagame. Ploumen zal daarin onder meer wijzen op de zorgen over de voorgenomen derde ambtstermijn van de president.

Minister Ploumen heeft als 'ambassadeur' van het UNFPA -het VN bevolkingsfonds- ook een bezoek gebracht aan een gezondheidscentrum in Rwamagama in het oosten van Rwanda. Daar heeft zij gesproken met  gezondheidswerkers over het terugdringen van moeder- en kindsterfte en de toegang tot voorbehoedsmiddelen voor de bevolking.

Bron: Rijksoverheid, 10-05-2016
Foto door UNHCR.org, via MO* MAGAZINE. "In Rwanda verblijven ongeveer 26.000 Burundezen in het Mahama-vluchtelingenkamp, waar de situatie volgens het Rwandees ministerie onder controle is."

© 2023 Coffee Burundi · by Amped